image

Regelmatig organiseert Coöperatie Deltawind een ledenraadpleging. Op deze bijeenkomsten (online of offline) bespreken we belangrijke onderwerpen intensief met onze leden. Op deze pagina presenteren we de datum en relevante info over nieuwe ledenraadplegingen. Daarnaast brengen we ook in beeld welke ledenraadplegingen er in het recente verleden zijn gehouden.

Laatste ledenraadpleging

In de laatste ledenraadpleging die Coöperatie Deltawind heeft gedaan werd aan alle leden via een Online Ledenenquête om hun mening gevraagd. Hierin werden vragen gesteld over onder meer de nieuwe beleidsvisie van de Coöperatie, de plannen om een werk- en ontmoetingsplek te realiseren, maar ook over hoe leden graag betrokken worden bij ontwikkelingen binnen de coöperatie.

In deze enquête werden er door leden ook veel vragen gesteld. In dit document geven we antwoord op alle gestelde vragen.

De resultaten van deze enquête lichten we toe in deze notitie.

Met elkaar kom je verder.

up