image

COΓ–PERATIE DELTAWIND

[email protected]
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Op het elektriciteitsnet wordt permanent de balans bewaard tussen opwek en verbruik. Doordat we steeds meer duurzame energiebronnen lokaal opwekken moet het landelijke netwerk anders worden ingericht, met alle uitdagingen van dien. Energieopslag kan hierbij een bijdrage leveren.

Opslag projecten

Batterijen

Windpark Piet de Wit is in 2022 opgeschaald en volledig in productie genomen. Toch zijn we bij dit windpark alweer druk bezig om een nieuwe ontwikkeling namelijk een energieopslagsysteem (EOS). Cruciaal voor het slagen van de energietransitie is onder meer energieopslag. Bij Windpark Piet de Wit wil Deltawind samen met partner Promill BV een EOS toevoegen op basis van batterijen met een vermogen van 15 of 20 MWh aan opslagcapaciteit. De meest bekende inzet voor dit systeem is het laden van de batterijen op de momenten dat er bijvoorbeeld heel veel duurzaam aanbod is met bijbehorende lage prijzen en het weer ontladen bij minder aanbod en hogere prijzen. Minder bekend maar op dit moment belangrijker is het actief ondersteunen van netbeheerders in hun taak om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden zoals het handhaven van de frequentie op precies 50 Hertz. Β Zo dragen we op kleine schaal bij aan een betere balans op het elektriciteitsnet. Naar verwachting kunnen we de batterij in 2024 in gebruik gaan nemen


Waterstof

Sinds 2017 zijn we betrokken bij het onderzoek naar vervanging van aardgas door waterstof in Stad aan ’t Haringvliet. Doel van het project is Stad aardgasvrij te maken. Wij hebben op twee manieren iets bij te dragen, namelijk met het produceren van waterstof en met het helpen van bewoners bij het verduurzamen. We willen samen met Eneco en Hygro meer energie halen uit een windlocatie door waterstof in de windturbine te produceren, een werkwijze die door Hygro inmiddels wordt toegepast in Noord-Holland. Om dit te kunnen realiseren hebben we met elkaar de Samenwerkende Producenten opgericht. We helpen bewoners met woningverduurzaming en energiebesparing via het Energieloket Goeree-Overflakkee.

Daarnaast zijn we door het projectteam gevraagd om het schouwproces in de woningen van Stad te registeren en coΓΆrdineren. In juni 2023 zullen de bewoners van Stad gaan stemmen of ze bereid zijn niet langer een aardgasaansluiting te hebben. Meer over het project is te vinden op www.Stadaardgasvrij.nl.

Systeemintegratie

Samen met 7 andere coΓΆperaties verkennen we de optie voor een lokaal energiecontract. Dat betekent dat leden van Deltawind met zo’n contract een ander, gunstiger, energietarief hebben wanneer het waait op het eiland. Het doel is om energie te gebruiken waar het wordt opgewerkt en wanneer het wordt opgewekt. Ook kijken we naar het gebruik van opslag (batterijen) of conversie (waterstof) om de energie op het eiland te houden te gebruiken door eilandbewoners. Volgend jaar gaan we, als het er goed uit ziet, met een pilot starten met windenergie van windpark Battenoert.

Waar we uiteindelijk naar toe willen is dat er zo veel mogelijk energie die lokaal wordt geproduceerd ook lokaal β€˜verwerkt’ kan worden. Door het lokaal te leveren en gebruiken, maar ook door opslag en omzetting naar energiedragers als waterstof. Zodat de verschillende onderdelen van ons energiesysteem optimaal geΓ―ntegreerd worden.

Waar hebben we jou voor nodig?

Opslag thuis is ookΒ een optie. Misschien heb jij thuis ervaring die je met de leden wilt delen? Meld je dan via [email protected].

Meer weten over de Thuisaccu?

Lees hier meer over de Thuisaccu.

up