image

Wie in de komende periode langs het Zuyderlandtse bos nabij Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge rijdt zal zien dat er op dit moment door Staatsbosbeheer bomen worden gekapt. In totaal worden er 288 bomen gekapt, waar ruim 4700 jonge bomen voor terug worden geplant.

De reden voor Staatsbosbeheer om deze werkzaamheden uit te voeren is ook te vinden op een informatiebord dat door Staatsbosbeheer geplaatst is: om bestaande bomen met hoge natuurwaarde voldoende ruimte te geven om te groeien en om bomen te verwijderen die sowieso gekapt zouden worden omdat ze zich al in de aftakelingsfase bevinden.

In dit gebied wordt in de loop van dit jaar door Coöperatie Deltawind één van de in totaal drie windturbines geplaatst ten behoeve van de ontwikkeling van Windpark Suyderlandt. De jaarlijkse financiële vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond gaat Staatsbosbeheer gebruiken om de natuur en de recreatievoorzieningen te versterken.

De werkzaamheden voor de bouw van Windpark Suyderlandt worden in april opgestart. Omwonenden worden hierover geïnformeerd zodra er meer bekend is.terug naar overzicht

Voor een goede foto van het informatiebord verwijzen we je graag naar onze Facebook-pagina.

up