image

Deltawind is opgericht met als doel om de inkomsten vanuit de wind te delen met de omgeving van haar windparken. Om te zorgen dat ook andere ontwikkelaars dat doen is in 2012 het begrip Windfonds geïntroduceerd. Via het Windfonds leveren alle windparken op Goeree-Overflakkee én Windpark Krammer een rechtstreekse bijdrage aan de verduurzaming van de omgeving.

Windfondsen uitgelegd

Het begrip Windfonds is uitgevonden op Goeree-Overflakkee. Deltawind heeft samen met Eneco gezorgd dat alle ontwikkelaars hun inkomsten delen met de omgeving middels een Windfonds. Doel hiervan is om duurzame ontwikkeling te bevorderen door ook de omgeving de mogelijkheid te bieden projecten in te dienen.

Hier kun je lezen hoe deze verschillende Windfondsen zijn ingericht, wie er een beroep op kan doen en hoe dit in zijn werk gaat.

WINDFONDS BATTENOERT

image

Dit Windfonds is ingesteld door Deltawind. De afdracht bedraagt jaarlijks circa €14.000,-, voor het eerst uitgekeerd in januari 2017.
De omwonenden en dorpsraden van Oude- en Nieuwe-Tonge hebben met elkaar de systematiek voor afdracht bepaald. Van het totale budget gaat jaarlijks ca 8.000,- rechtstreeks naar omwonenden, €4.000,- naar de dorpsraad Nieuwe-Tonge en €2.000,- naar de dorpsraad Oude-Tonge. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de besteding.
Dorpsraden wordt gevraagd het geld bij voorkeur te besteden aan projecten die de duurzaamheid bevorderen, inclusief sociale duurzaamheid. Deltawind bespreekt jaarlijks met de dorpsraden en de gemeente wat de plannen zijn.

Gedurende 20 jaar zal in totaal ongeveer € 280.000,- worden gedeeld met de omgeving van dit windpark.

Windfonds Krammer

image

Het Windfonds Krammer is ingesteld door Deltawind en Zeeuwind. Jaarlijks wordt er circa €150.000,- afgedragen, waarvan €60.000,- rechtstreeks aan omwonenden (ten behoeve van groene stroom) en 3 x €30.000 aan de drie omliggende gemeenten.
De afdracht aan gemeente Goeree-Overflakkee bedraagt jaarlijks €30.000,-. Dit gedurende 15 jaar, waarna in totaal zo’n €2.250.000 zal zijn afgedragen.

De afdracht aan de gemeente is bedoeld voor de directe omgeving van het windpark, het gebied Oude- en Nieuwe-Tonge. Er wordt uitbetaald op basis van projectvoorstellen: projecten die de duurzaamheid bevorderen.

Aanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend bij de Stichting Windfonds Krammer.

 

WINDFONDS Goeree-Overflakkee

image

Het Windfonds Goeree-Overflakkee is opgericht op initiatief van Deltawind en Eneco, en wordt gevuld door alle andere ontwikkelaars op G-O. De totale afdracht staat vast en geldt voor alle nieuwe windparken: €0,50 eurocent per geproduceerde MWh gedurende 20 jaar. Wanneer alle windparken er staan, is de verwachte opbrengst circa €230.000,- per jaar.
Van de afdracht gaat een deel rechtstreeks naar omwonenden. Het resterende deel is bestemd voor duurzame projecten op G-O. Hier kan een beroep op worden gedaan, voor projecten binnen een straal van 3,5 km van de windparken, op basis van projectvoorstellen. Kijk voor meer informatie op www.windfondsgo.nl

MEER INFORMATIE OVER WINDFONDSEN?

je kunt jouw vraag stellen via
[email protected]

up