image

Een mijlpaal in de ontwikkeling van het Energiehuis, zoals onze werk- en ontmoetingsplaats inmiddels is genoemd. Deze week tekenden we de contracten met hoofdaannemer Bergh Bouwsystemen voor de start van de bouw van ons circulaire pand.

image

Met een symbolische klap op de kop van een spijker is deze stap feestelijk met elkaar gevierd op de bouwlocatie. Met behulp van Augmented Reality (AR) is in beeld gebracht hoe het nieuwe pand er uit komt te zien als het begin 2024 klaar is.

Op het moment van ondertekenen van de contracten ligt de verleende vergunning nog ter inzage. De verwachting is dat de bouw medio mei kan beginnen. De oplevering van het gebouw wordt voorzien voor begin 2024, zodat in maart de medewerkers van Deltawind naar hun nieuwe werkplek kunnen verhuizen .

Over het Energiehuis

We bouwen een duurzaam, installatiearm en circulair kantoor op het Bedrijven Park Oostflakkee bij de entree van Oude-Tonge.  Het wordt een duurzaam thuis voor het bedrijfsbureau en de leden en is straks de fysieke locatie voor het Energieloket, waar inwoners terecht kunnen met vragen over verduurzaming. Daarnaast staat het open voor gebruik door verwante maatschappelijke organisaties.

Erik van den Berg, directeur Bergh Bouwsystemen en Monique Sweep, directeur van de coöperatie ondertekenden het contract.terug naar overzicht

Je kon een kijkje nemen in het Energiehuis via Augmented Reality (AR)

up