image

De bouw van het Energiehuis, de werk- en ontmoetingsplaats van Coöperatie Deltawind, kan definitief van start. Deze week werd bekend dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning en daarmee is deze dus onherroepelijk geworden. Er is direct voortvarend een begin gemaakt met diverse graafwerkzaamheden.

Zo is de riolering al aangebracht en worden er enkele werkzaamheden voor nutsvoorzieningen uitgevoerd. In de week van 22 mei gaan de eerste heipalen de grond in. De bedoeling is dat voor de bouwvakantie alle grondgebonden werkzaamheden zijn afgerond. Na de zomervakantie wordt dan begonnen met de houten opbouw. Deltawind heeft de aangrenzende strook grond van het Waterschap, met restanten van de Blauwepannenweg, eveneens aangekocht. Het asfalt zal worden verwijderd en de grond wordt toegevoegd aan de ecologische tuin.

Volg de voortgang van de bouw van het Energiehuis hier. terug naar overzicht

Over het Energiehuis

Coöperatie Deltawind bouwt een duurzaam, installatiearm en circulair kantoor op het Bedrijven Park Oostflakkee bij de entree van Oude-Tonge.  Het wordt een duurzaam thuis voor het bedrijfsbureau en de leden en is straks de fysieke locatie voor het Energieloket, waar inwoners terecht kunnen met vragen over verduurzaming. Daarnaast zijn er flexwerkplekken en staat het open voor gebruik door verwante maatschappelijke organisaties.

up