image

Windpark Van Pallandt, eigendom van Eneco, is toe aan vervanging. Ook Windpark Martina Cornelia nadert over een paar jaar einde levensduur. Het idee is om de verouderde windmolens in de Van Pallandtpolder samen met het aangrenzende windpark Martina Cornelia te vervangen, waarbij de bestaande 11 turbines worden teruggebracht naar minder maar efficiëntere turbines.

Om die reden zijn de lokale energiecoöperatie Deltawind, Eneco en HYGRO in overleg getreden met de gemeente over het starten van een zogeheten Milieueffectrapportage (MER). Een milieueffectrapportage brengt de effecten van het vervangen van de turbines op het milieu concreet in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project. Er wordt onder andere zorgvuldig gekeken naar de afstand tot de bebouwing, de hoogte van de windturbines landschappelijke inpassing, veiligheid en ecologie.

Om het onderzoek te starten is formeel geen toestemming nodig van de gemeenteraad. Maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en het eerdere uitgangspunt dat luchtvaartverlichting onwenselijk is, hebben de ontwikkelaars er voor gekozen vroegtijdig met de gemeente in gesprek te gaan. Wanneer er  na het onderzoek een vergunning zou worden aangevraagd, zou de gemeente alsnog kunnen beslissen hieraan geen medewerking te verlenen. Er was binnen de gemeenteraad geen meerderheid voor steun aan het onderzoek. De initiatiefnemers gaan met elkaar in gesprek over de gevolgen van deze stemming in de gemeenteraad.terug naar overzicht
up