image

Alle inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen lid worden van de Coöperatie Deltawind. Om lid te worden vragen wij een éénmalig entreebedrag van € 50,-.

Als lid kun je

  • Bijdragen aan verduurzaming van Goeree-Overflakkee;
  • Meepraten en -beslissen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minimaal twee keer per jaar wordt gehouden;
  • Obligaties in de coöperatie aankopen zodra deze beschikbaar komen. Dit geldt alleen voor nieuwe leden;
  • Obligaties aankopen in de projecten, zodra deze beschikbaar komen; 
  • Deelnemen aan projecten en aanbiedingen van de coöperatie en/of krijgt korting;
  • Deelnemen aan alle activiteiten.

De voorwaarden voor het lidmaatschap van de Coöperatie Deltawind zijn vastgelegd in de Statuten van januari 2021.

Deltawind vraagt aan nieuwe leden :

  1. dat je woonachtig bent op Goeree-Overflakkee of hier een vakantieverblijf in eigendom hebt. Bij verhuizing van Goeree-Overflakkee hoeft het lidmaatschap niet beëindigd te worden;
  2. om je bij inschrijving bekend en akkoord te verklaren met de Statuten van de coöperatie en het privacyreglement;
  3. dat je een eenmalige entreegeld betaalt ad € 50,-. Dit entreegeld dekt de kosten voor de ledenadministratie. Aspirant-leden (= jonger dan 18 jaar) zijn vrijgesteld van entreegeld;
  4. dat je Deltawind op de hoogte houdt van jouw adres en bankrekeningnummer (het laatste alleen als je obligaties koopt). Je bent verplicht de coöperatie op de hoogte te stellen van wijziging in deze gegevens;

Ook goed om te weten

Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten. In het verleden hadden leden de verplichting een lening aan de coöperatie te verstrekken. Deze verplichting is per 1 april 2018 vervallen.

Wij verwerken jouw aanmelding voor het lidmaatschap zo snel mogelijk en sturen je een factuur voor het entreegeld. Pas nadat wij jouw betaling hebben geregistreerd, ben je lid en geven wij jou toegang tot je eigen ledenportaal (Mijn Deltawind). Alle leden van Deltawind kunnen hun gegevens inzien op Mijn Deltawind. Daar kun je eventueel in de toekomst inschrijven op een nieuwe obligatie-uitgifte.

 

MIJN DELTAWIND

WORD OOK LID VAN DELTAWIND

En draag bij aan een duurzame toekomst.

Lid worden
up