image

Alle woningen in Nederland moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is een grote opgave en nog niemand weet hoe dat precies moet gebeuren. De kansen voor de warmtetransitie worden op dit moment door de gemeente geïnventariseerd binnen de aanpak Klimaatkrachtig GO om te komen tot een totaal warmteplan. De gemeente wil in 2026 vaststellen wat de aanpak per dorpskern gaat worden. Van 2026-2030 wordt opgeschaald.

Warmte

ROL VAN DELTAWIND IN DE WARMTETRANSITIE

In grote lijnen zijn er een drie alternatieven voor aardgas:

  1. De individuele aanpak: Woningen geschikt maken om volledig elektrisch te worden (all elektric), dus ook voor verwarming, bijvoorbeeld met een warmtepomp.
  2. Een collectieve aanpak: De warmte op een andere manier aanvoeren, bijvoorbeeld via industrie of oppervlaktewater. Omdat er op ons eiland weinig industrie is, is die mogelijkheid beperkt. Aquathermie wordt nog onderzocht.
  3. Eveneens collectief: Het aanvoeren van een ander gas, zoals methaan (biogas) of waterstofgas.

Deltawind ziet een rol op meerdere terreinen:

  • Individueel: Ondersteunen van bewoners die zelf stappen willen en kunnen zetten in hun eigen woning. Dit doen we via het Energieloket
  • Collectief: Bijdragen aan het participatieproces dat de gemeente heeft ingezet om per kern tot een oplossing te komen.
  • Ondersteunen van bewonersgroepen. We zijn een pilot gestart om meer inzicht te krijgen in belemmeringen van bewoners om zelf aan de slag te gaan.
  • Ondersteunen van het de administratieve kant van deze transitie, door het vastleggen van woninggegevens en het ondersteunen van werkprocessen. Hiervoor zetten we Econobis in, het crm systeem van de energiecoöperaties.
  • Mede ontwikkelen van alternatieve voor aardgas, zoals de productie van waterstof en systeemintegratie (zie ook onder opslag);

Energieloket
Voor welke aanpak er ook wordt gekozen in jouw woonkern, het beperken van je energierekening door het aanbrengen van isolatie (wanden, dak, vloeren, glas) loont altijd.
Wil jij aan de slag met het energiezuiniger maken van jouw woning, maar weet je niet goed waar te beginnen? Het is mogelijk om een afspraak te maken met een energiecoach. Deze komt bij jou thuis of brengt op afstand (telefonisch of online) in beeld waar de kansen liggen in jouw woning, jouw levensfase en met jouw budget. Een coachingsgesprek bieden we kosteloos aan.
Meer informatie vind je hier.

Ben je toe aan de volgende stap, het nemen van bouwkundige maatregelen, dan verwijzen we je door naar een energieadviseur. Voor dit advies wordt door de adviseur wel een rekening gestuurd.

Zeker bij oudere woningen kunnen de kosten voor all elektric oplopen, want goede isolatie en de aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp zijn noodzakelijk. Het kan dan nuttig zijn om te wachten op een collectieve aanpak, maar isoleren van je woning loont altijd.

Waar hebben we jou voor nodig?

Iedereen op Goeree-Overflakkee die aan de slag wil met woningverduurzaming of energiebesparing helpen we graag. Kijk voor meer info op de website van het Energieloket.

STAD AARDGASVRIJ

In Stad aan ’t Haringvliet is Deltawind betrokken bij het onderzoek naar de vervanging van aardgas naar waterstof voor woningverwarming. De inwoners zijn hiervoor de initiatiefnemers, zij hebben hiervoor ook een subsidie ontvangen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).
Hier ondersteunen we bewoners vanuit het Energieloket bij  woningverduurzaming en werken we samen met Eneco en Hygro aan productie van waterstof in windturbines.  We ondersteunen de schouw van de woningen, die in dit kader plaatsvindt. Lokale schouwers zullen tussen oktober 2022 en april 2023van alle woningen in kaart brengen wat er moet gebeuren voor deze overstap. Bewoners worden geïnformeerd over de vergoedingen die ze hiervoor ontvangen.

BESPAAR TIP

Vervang uw standaard douchekop door een waterbesparende douchekop, dat scheelt u 20% op warm water én energiekosten. Hier zijn nog meert tips te vinden.

up