image

Coöperatie Deltawind heeft zich sinds 1989 gelijktijdig met de windindustrie ontwikkeld. Gestart met een enkele Lagerwey turbine van 15 meter hoog, zijn we anno 2023 (mede-)eigenaar van 17 windturbines op Goeree-Overflakkee verdeeld over vier locaties. Daarnaast zijn we samen met zustercoöperatie Zeeuwind de initiatiefnemer van Windpark Krammer, 34 turbines op en rond de Krammersluizen.

WINDPARK BATTENOERT

Windpark Battenoert was het eerste windpark van de coöperatie en werd in 1996 gebouwd. Van mei 2015 tot maart 2016 heeft de opschaling plaatsgevonden. Er staan nu 4 turbines, type Enercon van ieder 3,05 MW, die gemiddeld 38 miljoen kWh per jaar opwekken, voldoende voor ruim 15.000 huishoudens.

Lees verder

WINDPARK KRAMMER

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben in 2010 het initiatief genomen om dit windpark op en rond de Krammersluizen te ontwikkelen.

Lees verder

WINDPARK BLAAKWEG

Windpark Blaakweg is een van de twee windparken in het plaatsingsgebied rondom Windpark Battenoert. Direct achter dit windpark zijn 3 windturbines geplaatst, type Nordex, die samen een vermogen hebben van 10,8 MW. Deltawind en Eneco zijn hier 50:50 eigenaar. Sinds medio 2021 levert dit windpark energie, zo’n 32 miljoen kWh, voor bijna 13.000 huishoudens.

Lees verder

WINDPARK PIET DE WIT II

Het oude Windpark Piet de Wit met twaalf turbines is inmiddels vervangen en in het najaar van 2022 geopend. Na de opschaling zijn er 7 hogere windturbines terugkomen. Het vermogen van dit windpark is na de opschaling ongeveer 32,4 MW, goed voor circa 87 miljoen kWh per jaar, genoeg schone energie voor zo’n 35.000 huishoudens. Deltawind werkt in dit windpark samen met Promill BV, volgens een verdeling van 50:50.

 

 

 

Lees verder

WINDPARK SUYDERLANDT

Windpark Suyderlandt is gerealiseerd aan de zuidrand van het eiland, ten oosten van Windpark Battenoert in de polder nabij Oude-Tonge. Ook hier zijn 3 Nordex turbines gebouwd met een totaal vermogen van 10,8 MW. Deltawind en Peynenburg BV zijn hier 50:50 eigenaar. Ook hier wordt ’rond de 32 miljoen kWh geproduceerd, voor bijna 13.000 huishoudens.

Blaakweg, Suyderlandt en Piet de Wit dragen ieder jaarlijks af aan het Windfonds Goeree-Overflakkee, een initiatief van Deltawind en Eneco.

Windpark Krammer draagt af aan Windfonds Krammer. Hier kunnen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge gebruik van maken.

 

Lees verder

EEN WINDTURBINE VAN 3 MW VOORKOMT IEDER JAAR DE UITSTOOT VAN BIJNA 4.000 TON CO2. MET ALLE WINDTURBINES DIE WE HEBBEN GEPLAATST BESPAREN WE RUIM 200.000 AAN CO2 PER JAAR.

 

up