image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Al sinds jaar en dag stimuleert Deltawind haar leden om zelf te investeren in zonnepanelen, al dan niet met inkoopacties. Op Goeree-Overflakkee zijn relatief veel daken al voorzien. Liever dan het gebruik van goede landbouwgrond zien wij zo veel mogelijk daken voorzien. Deltawind richt zich op de particulieren, Energie Regio op de bedrijven. Collectieve daken zijn hier minder succesvol gebleken. Ondertussen waren we een van de eerste in Nederland met een grondgebonden zonnepark, dat we realiseerden in 2012.

ZONNEPARK OUDDORP AAN ZEE

Het Zonnepark Ouddorp aan Zee is er gekomen op initiatief van Recreatiepark De Klepperstee. Het recreatiepark had een stukje land dat lastig was voor andere bestemmingen en ontwikkelde een plan voor een zonneveld. Toen financiering niet lukte is in 2011 aan Deltawind gevraagd het initiatief over te nemen. Financieel kon het nauwelijks uit, zo was de inschatting. De wens om innovator te zijn voor grootschalige zon heeft ertoe geleid dat de leden toch hebben ingestemd met de investering. De bouw gebeurde in opdracht en onder toezicht van Coöperatie Deltawind, die het park beheert op grond van De Klepperstee. Dit zonnepark bestaat uit een veld van 1,8 ha en bijna 3000 panelen, destijds het op twee na grootste park van Nederland. De energieopbrengsten van het park gaan voor het overgrote deel naar het naastgelegen recreatiepark. De rest wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

Cablepooling
De netwerkaansluiting van een windpark wordt alleen benut wanneer het waait. Dat is vaak niet op zonnige dagen. Dezelfde kabel kan dan ook efficiënter worden gebruikt, bijvoorbeeld door koppeling van zon en wind. Om die reden is er één zonneprojecten waar we de kansen van onderzoeken.

 

 

DRIJVEND ZONNEPARK KRAMMER

Windpark Krammer staat op de dijken rondom de bekkens van de Krammersluizen. In de bekkens zouden nog zonnepanelen gelegd kunnen worden. Dit idee is door Deltawind samen met Zeeuwind uitgewerkt tot een plan, waarbij de netaansluiting van het windpark beter benut kan worden. Er zijn meerdere uitdagingen. Een daarvan is de business case . Wanneer de energieprijzen, die in 2022 zijn gestegen, structureel op een hoger tarief uitkomen zou hier verandering in kunnen komen. Een andere is het beleid van Rijkswaterstaat voor de combinatie van zonnepanelen en zwemwater.

Lees verder
up