image

Al sinds jaar en dag stimuleert Deltawind haar leden om zelf te investeren in zonnepanelen, al dan niet met inkoopacties. Op Goeree-Overflakkee zijn relatief veel particuliere daken al voorzien. Deltawind richt zich op de particulieren, Energieke Regio op de bedrijven. Collectieve daken, in de vorm van postcoderozen, zijn hier minder succesvol gebleken. Ondertussen waren we een van de eerste ontwikkelaars in Nederland met een grondgebonden zonnepark, dat we realiseerden in 2012. We zijn geen voorstander van het afdekken van goede landbouwgronden met grote zonneparken. Daarom zoeken we bij Windpark Piet de Wit naar opties om landbouw en zonnepanelen te combineren. Hier is de kans van dubbel gebruik van de kabel van het windpark (cablepooling) de aanleiding voor het onderzoek. En bij Windpark Krammer dromen we nog van een drijvend zonnepark, eveneens op de netaansluiting van het windpark.

ZONNEPARK OUDDORP AAN ZEE

Het Zonnepark Ouddorp aan Zee is er gekomen op initiatief van Recreatiepark De Klepperstee. Het recreatiepark had een stukje land dat lastig was voor andere bestemmingen en ontwikkelde een plan voor een zonneveld. Toen financiering niet lukte is in 2011 aan Deltawind gevraagd het initiatief over te nemen. Financieel kon het nauwelijks uit, zo was de inschatting. De wens om innovator te zijn voor grootschalige zon heeft ertoe geleid dat de leden toch hebben ingestemd met de investering. De bouw gebeurde in opdracht en onder toezicht van Coöperatie Deltawind, die het park beheert op grond van De Klepperstee. Dit zonnepark bestaat uit een veld van 1,8 ha en bijna 3000 panelen, destijds het op twee na grootste park van Nederland. De energieopbrengsten van het park gaan voor het overgrote deel naar het naastgelegen recreatiepark. De rest wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

Cablepooling
De netwerkaansluiting van een windpark wordt alleen benut wanneer het waait. Dat is vaak niet op zonnige dagen. Dezelfde kabel kan dan ook efficiënter worden gebruikt, bijvoorbeeld door koppeling van zon en wind. Om die reden is er één zonneprojecten waar we de kansen van onderzoeken.

 

 

Lees verder

DRIJVEND ZONNEPARK KRAMMER

Na het succes van Windpark Krammer, werken Zeeuwind en Deltawind opnieuw samen. Deze keer aan de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op de Na het succes van Windpark Krammer, werken Zeeuwind en Deltawind opnieuw samen. Deze keer aan de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op de bekkens van het Krammersluizencomplex. Een logische stap binnen het streven van de coöperaties om de locatie optimaal te benutten voor de opwek van duurzame energie.bekkens van het Krammersluizencomplex. Een logische stap binnen het streven van de coöperaties om de locatie optimaal te benutten voor de opwek van duurzame energie.

Lees verder
up