image

Graag willen wij je infomeren over een test die de komende maanden plaatsvindt bij windpark Blaakweg. Zoals je wellicht weet, hebben de windturbines bij windpark Blaakweg zogenaamde uilenveren. Deze driehoekige tanden op de bladen zorgen ervoor dat het geluid van de bladen beperkt wordt. Dit komt doordat de uilenveren de luchtwerveling rondom de wieken opbreekt in veel kleinere wervelingen. Hierdoor kan er wel tot 2 decibel aan geluidsreductie ontstaan.

image

Volgende generatie uilenveren

De ontwikkelingen in de windbranche staan echter niet stil. Door verschillende partijen wordt continu gewerkt aan verdere verbeteringen van de windturbines. Ook de uilenveren worden nog steeds doorontwikkeld. Deltawind en Eneco, de eigenaren van windpark Blaakweg bieden graag de mogelijkheid om nieuwe versies van deze uilenveren in de praktijk te testen zodat we eventuele verbeteringen mee kunnen nemen in toekomstige ontwikkelingen en windturbines nog minder impact hebben op de omgeving.

 

Wat wordt er gedaan?

Zowel windturbinefabrikant Nordex als het bedrijf Muteskin hebben een nieuwe versie uilenveren ontwikkeld. Het effect van deze nieuwe uilenveren gaan we testen bij  de meest noord-westelijk gelegen turbine  van Windpark Blaakweg. Op één van de drie bladen blijven de huidige uilenveren zitten, op het tweede blad worden de verbeterde uilenveren van Nordex aangebracht en op het derde blad worden uilenveren van Muteskin aangebracht. Vervolgens worden er gedurende verschillende momenten geluidsmetingen uitgevoerd om te bepalen wat het effect van de verschillende uilenveren precies is. Afhankelijk van de uitslagen van deze eerste test, worden alle drie de bladen van deze turbine voorzien van uilenveren van Nordex of Muteskin en wordt het geluid nogmaals gemeten. Wanneer de uilenveren vervangen worden en de geluidsmetingen plaatsvinden wordt grotendeels bepaald door het weer. We verwachten dat de eerste uilenveren begin oktober vervangen worden en dat de proef loopt tot uiterlijk eind mei 2024.

 

Wat gebeurt er met de resultaten

Als de metingen aantonen dat de nieuwe uilenveren tot de gewenste geluidsreductie leiden, dan zullen deze worden doorontwikkeld tot een eindproduct door Nordex/Muteskin. Voor Windpark Blaakweg zal na afloop van de proef bepaald worden of de huidige uilenveren teruggeplaatst worden of de uilenveren vervangen worden door een nieuwe variant. Wij zullen u de komende tijd informeren over het verloop en resultaten van de testen.

 

 

Een voorbeeld van een meting

Een voorbeeld van hoe uilenveren eruit zien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 terug naar overzicht
up