image

Na het succes van Windpark Krammer, werken Zeeuwind en Deltawind opnieuw samen. Deze keer aan de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op de bekkens van het Krammersluizencomplex. Een logische stap binnen het streven van de coöperaties om de locatie optimaal te benutten voor de opwek van duurzame energie.

image

Foto: Sky Pictures

Recent heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op Biedboek.nl een voornemen tot overeenkomst gepubliceerd. Dit houdt in dat RVB voornemens is het gebruiksrecht op deze locatie te gunnen aan de initiatiefnemers van Windpark Krammer (Zeeuwind en Deltawind), tegen marktconforme condities.

Doordat er al een netaansluiting is gerealiseerd voor het windpark, ligt er een mooie basis voor het drijvende zonnepark. De locatie analyse laat zien dat er -rekening houdend met zaken als ecologie, dijkveiligheid etc- circa 20-40 ha. beschikbaar is voor het zonnepark.

Binnenkort zal duidelijk zijn hoe dit project een vervolg gaat krijgen. We houden u op de hoogte!terug naar overzicht
up