image

Coöperatie Deltawind gaat de samenwerking aan met Inwonerswerkgroep Stad Aardgasvrij om mensen op weg te helpen naar een energiezuiniger huis. Samen met deze inwonerswerkgroep onderzoekt Deltawind al enige tijd hoe waterstof in Stad aan’t Haringvliet een rol zou kunnen spelen om van het aardgas af te gaan.

image

In deze samenwerking zijn verschillende betrokken zoals Stedin, Eneco, Gasunie, Oost West Wonen, Gemeente Goeree-Overflakkee, Hygro, Vattenfall en de Provincie Zuid-Holland. Toen bekend werd dat Deltawind samen met de Gemeente Goeree-Overflakkee gaat werken aan energiebesparing voor particuliere woningen was een samenwerking met Stad Aardgasvrij op dit vlak een logische en belangrijke volgende stap.

Woningverduurzaming

Deltawind werkt samen met de gemeente Goeree-Overflakkee met als doel energiebesparing in de woningen. De eerste stap is zorgen dat lokale kennis wordt gedeeld en bewoners individueel worden geholpen. Deltawind heeft daarvoor energiecoaches geworven voor alle kernen op Goeree-Overflakkee. Er worden aanvullende activiteiten georganiseerd, zoals informatiemarkten. Daar Stad Aardgasvrij dit in 2019 ook al heeft gedaan was het logisch om ook op dat punt samen te gaan werken en kennis te delen.

2020

Dit jaar is goed begonnen maar veranderde in maart naar een lastige periode voor Nederland. Activiteiten die waren gepland voor de komende maanden zullen voorlopig niet tot uitvoer worden gebracht. Het zal dus nog even duren voordat u concreet resultaat ziet van onze samenwerking. Ondertussen gaat het onderzoek naar de kansen voor waterstof wel gewoon door, waar de inwonersgroep bij betrokken is. Wij hopen dat we deze tijd met elkaar zo goed mogelijk doorkomen en hebben op dit moment vooral de focus op de gezondheid van de mensen om ons heen.

Over Coöperatie Stad Aardgasvrij

Als Deltawind werken we aan zelfvoorziening op het gebied van energie in handen van de lokale bevolking om de dorpskernen te versterken. Voor Stad aan’ t Haringvliet kan het interessant zijn om een plaatselijke energiecoöperatie op te richten en Stad Aardgasvrij wil dit serieus onderzoeken. Deltawind kan hierin meehelpen door informatieverstrekking en delen van ervaring.

De coöperatie Stad Aardgasvrij heeft net als de dorpsraad het doel om te zorgen dat toekomstbestendigheid van Stad aan’t Haringvliet verder vergroot wordt waarbij de coöperatie zich tevens zal richten op de belangenbehartiging van de inwoners naar de partijen toe die nu de overstap naar waterstof onderzoeken. Tevens zal de coöperatie verder werken aan stimuleren van woningverduurzaming en het zelf opwekken van groene stroom.terug naar overzicht
up