image

Amsterdam, 6 mei 2021 - Energiecoöperaties Deltawind en Zeeuwind gaan samenwerken met Sunrock. Met zonne-energieprojecten in Zeeland en Goeree-Overflakkee werken de partijen gezamenlijk aan verduurzaming van de regio.

image

”De energietransitie is een grote opgave waar samenwerking noodzakelijk is om een efficiënte aanpak
te ontwikkelen. Wij, lokale burgercoöperaties, verwachten dat de ervaring van Sunrock met zonneprojecten
ons van nut zal zijn in onze regio.”

De energiecoöperaties hebben ruime ervaring met het realiseren en exploiteren van grote projecten.
Sunrock helpt de energiecoöperaties efficiënter gebruik te maken van de SDE++ gelden, waardoor
projecten worden gerealiseerd tegen de laagst maatschappelijke kosten. Door als gelijkwaardige
partners op te trekken, willen de partijen hiermee samen het lokale draagvlak vergroten en de overgang
naar duurzame energie versnellen.

Zeeuws Energieakkoord
Het is de gezamenlijke missie om de doelen te behalen van de Regionale Energiestrategie (RES)
van Zeeland, zoals vastgelegd in het Zeeuws Energieakkoord. In 2030 moet het opgesteld vermogen
van zonne-energie in Zeeland 1000 megawatt zijn, wat wordt gerealiseerd met projecten op
daken (500 MWp) en op land en water (500 MWp). De samenwerking tussen de partijen levert naast
kennisdeling en meer draagvlak ook schaalvoordeel op bij inkoop.

Blauwdruk voor samenwerking op zonne-energieprojecten
Met het oog op de toekomst willen de partijen door intensiever samen te werken, een blauwdruk
creëren voor samenwerking tussen energiecoöperaties en marktpartijen. Maarten de Haas, director
Large Projects van Sunrock: ’Wij geloven dat we veel kunnen leren van professionele spelers als
Zeeuwind en Deltawind. We kijken ernaar uit om elkaars ervaring en expertise te versterken en
daarmee maximaal bij te dragen aan de overgang naar duurzame energie.’

Over Zeeuwind
Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie, met als doel het gebruik van duurzame energie,
zoals zon en wind in Zeeland bevorderen en daarmee bijdragen aan een leefbare omgeving.

Over Deltawind
Deltawind is de lokale energiecoöperatie van Goeree-Overflakkee. Samen met haar leden produceert
ze duurzaam opgewekte energie.

Over Sunrock
Sunrock is een ontwikkelaar en exploitant van grootschalige zonne-installaties en duurzame energie-
oplossingen in Nederland en heel Europa.terug naar overzicht
up