image

Voor een drijvend zonnepark bij de Krammersluizen in Zeeland is de voorovereenkomst getekend door Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind. Niet alleen de verwachte grootte van het zonnepark is bijzonder, ook de locatie. Voor haar bijdrage aan de energietransitie kijkt de rijksoverheid naar locaties die meervoudig gebruikt kunnen worden. Voor gronden van Rijkswaterstaat (RWS) gebeurt dit in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond. Hierin hebben de uitvoeringsorganisaties RWS, RVB en RVO de krachten gebundeld. De locatie Krammersluizen is het eerste project van dit pilotprogramma dat naar de markt gaat.

Vervolgstappen
Zeeuwind en Deltawind zijn verheugd dat na een openbare procedure ‘Voornemen tot Overeenkomst’ het gebruiksrecht door het RVB aan hen gegund is. Van de bekkens die in totaal rond de 80 hectare beslaan, mogen de energiecoöperaties 20-40 hectare voor het drijvende zonnepark ontwikkelen. De doorstroming en de veiligheid van het scheepvaartverkeer staat daarbij voorop. Ook is er aandacht voor het behoud van de flora en fauna. De mogelijke impact die het zonnepark heeft op onder andere de natuur en waterveiligheid wordt nog nader onderzocht. Pas als dat goed in beeld is, kunnen vervolgstappen worden gezet. Daarbij is acceptatie van de plannen door bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een essentieel onderdeel. Het gaat hier om een burgerinitiatief van twee lokale coöperaties, die veel ervaring hebben met het borgen van maatschappelijk draagvlak.

Veel kennis van omgeving
De coöperaties kennen de locatie goed. Eerder ontwikkelden Zeeuwind en Deltawind hier al succesvol het Windpark Krammer; het grootste burgerinitiatief van Nederland. De energiecoöperaties kunnen daardoor optimaal gebruikmaken van de al bestaande infrastructuur.

Inzet meervoudig grondgebruik voor de energietransitie
Sten Heijnis, werkzaam bij Rijkswaterstaat en manager van het Pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond is eveneens trots dat de voorovereenkomst getekend is: “Krammersluizencomplex is het eerste van de 10 pilotprojecten op areaal van Rijkswaterstaat dat naar de markt gaat. We hebben in de voorbereiding om Krammersluizen ‘marktgereed’ te maken, veel geleerd over technische mogelijkheden en haalbaarheid van het project. Eén van de uitdagingen is dat het aan te leggen zonnepark gecombineerd moet worden met het primaire gebruik van het water, namelijk de werking van de sluis op het hoog- en laagbekken. Allereerst hebben we het potentieel van de locatie zorgvuldig onderzocht. Verder vinden we het evenals Zeeuwind en Deltawind belangrijk dat er aandacht is voor natuurwaarden. Het opwekken van hernieuwbare energie is enorm belangrijk, maar we kijken tevens naar behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond
In het pilotprogramma dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet, onderzoeken RWS, RVB en RVO de mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te kunnen realiseren door meervoudig gebruik bij de inzet van rijkgronden. Dit project is daar een voorbeeld van. Ook bij de andere pilotprojecten is het de bedoeling dat de opwerk van duurzame energie gaat plaatsvinden op baggerdepots, in bermen of op knooppunten langs snelwegen. Heijnis zegt daarover: “Waar dat kan en dat gewenst is, moeten we deze plekken zo optimaal mogelijk benutten om samen met gemeenten, provincies, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bewoners onze bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit zonne- en windenergie komen”.terug naar overzicht
up