image

Missie

Deltawind is een professionele coöperatieve vereniging, die zich richt op verantwoord energiegebruik en opwekking van duurzame energie op Goeree-Overflakkee. Samen met haar directe omgeving stimuleert en realiseert zij CO2-reductie. Volgende generaties èn de huidige maatschappij plukken hiervan de vruchten.
Deltawind beïnvloed de samenleving door de mogelijkheden van een volhoudbare energievoorziening te onderzoeken en te vergroten. Ze is een eerlijke en betrouwbare partner en heeft respect voor mens en natuur. Ze gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde middelen. Deltawind beschikt over een goede organisatie met financieel rendement, die projectmatig goed presteert. Zij zoekt de grenzen van het mogelijke op en verlegt deze, met durf en gedrevenheid, maar ook met realiteitszin en de voeten in de klei. Hiermee inspireert zij haar leden en andere lokale betrokkenen tot het nemen van initiatief.
Deltawind werkt (boven)lokaal met anderen samen en heeft een sterk imago dat wordt gekenmerkt door samenwerking en vertrouwen.

Visie

Coöperatie Deltawind wil een van de meest vooruitstrevende en innovatieve organisaties zijn op het gebied van duurzame energiehuishouding in haar wijde omgeving.
Deltawind levert een substantiële bijdrage aan de door de overheid gestelde doelen op het gebied van opwekking van duurzame energie en verantwoord energieverbruik. Zij zorgt voor een consistent duurzaam beleid in een omgeving van wisselende politieke prioriteiten. Het afnemende rentmeesterschap, de voortgaande klimaatverandering, de eindigheid van de fossiele brandstoffen en de groei van de wereldbevolking blijven onveranderd aanleiding voor Deltawind om zich in te spannen voor een mentaliteitsverandering rond energiegebruik.
Deltawind werkt met realisme en daadkracht aan zelfvoorziening op het gebied van energie in handen van de lokale bevolking. Vanzelfsprekend werkt zij aan versterking van het draagvlak voor haar missie, door vergroten van het ledental, samenwerking met de lokale politiek en intensieve samenwerking met lokale en landelijke gelijkgestemden.

STRUCTUUR

Deltawind is een coöperatie, dus een vereniging met een bedrijf. De leden van de coöperatie, verenigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV), zijn het hoogste orgaan. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering beschikt de coöperatie over een bedrijfsbureau waarin 10 medewerkers werkzaam zijn. Het bestuur werkt volgens het monistische bestuursmodel. De dagelijkse leiding van het bedrijf ligt in handen van 2 uitvoerende bestuursleden. Het niet-uitvoerend bestuur bestaat uit 5 leden, die als taak hebben de belangen van de leden te vertegenwoordigen, beleid en strategie mede te bepalen en toezicht uit te oefenen op de uitvoerende bestuurders.

In het organigram ziet de structuur er als volgt uit.

 

DE ALV

De ALV heeft formele bevoegdheden aangaande het jaarverslag en de jaarrekening, die statutair zijn vastgelegd. Minimaal twee maal per jaar vindt de ALV plaats: in juni en november. De leden ontvangen de vergaderstukken 10 dagen voorafgaand aan de vergadering in de vorm van het ledenboekje Windkracht en zij kunnen de vergaderstukken ook in zien via de website.

terug naar overzicht

WORD OOK AMBASSADEUR

Stuur een mailtje met je
motivatie naar
[email protected]

up