image

Coöperatie Deltawind, Zeeuwind en belangenorganisatie ZLTO hebben de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers. De boeren worden ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en krijgen een financiële vergoeding voor hun diensten.

SPECIFICATIES
Koolstofboeren

Coöperatie Zeeuwind, agrarische belangenorganisatie ZLTO en Deltawind hebben in 2020 gezamenlijk afspraken gemaakt om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding.
Een deel van de opbrengst vanuit Windpark Krammer wordt geïnvesteerd in ondersteuning van de agrariërs bij de uitvoering en het gezamenlijke leerproces. Ieder bedrijf is anders. De agrariërs hebben ieder voor hun eigen bedrijf een plan opgesteld voor de meest bruikbare methodes en een streven voor reductie. Ze  worden praktisch ondersteund door ZLTO bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen. Een paar keer per jaar delen ze ervaringen. Van de coöperaties ontvangen ze een financiële vergoeding voor hun diensten.

Meer weten? Kijk dan eens op deze pagina. 

Of bekijk de Animatievideo over: Boer en bedrijf werken samen voor koolstofbinding in de bodem

terug naar overzicht
up