image

3 april 2019- Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het hoger beroep tegen de verleende omgevingsvergunningen voor Windpark Blaakweg en Suyderlandt en het beroep tegen het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord’. De Raad van State oordeelde dat de beroepen ongegrond zijn.

Deze uitspraak betekent dat de initiatiefnemers aan de slag kunnen om beide windparken te realiseren en de gemeente Goeree-Overflakkee verder te verduurzamen. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat deze uitspraak de zorgen die een aantal belanghebbenden hebben uitgesproken niet weg zal nemen. Daarover blijven we gedurende het vervolgproces in gesprek met elkaar.

Planning

De selectie van turbineleveranciers e.d. vindt momenteel plaats. De verwachting is dat beide windparken in de loop van 2020 in bedrijf worden genomen en genoeg groene stroom zullen leveren voor 18000 huishoudens.

 terug naar overzicht
up