image

De rechtbank heeft recent uitspraak gedaan over het beroep dat was aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de opschaling van Windpark Piet de Wit in Ooltgensplaat. Alle ingediende bezwaren tegen de verleende vergunning werden ongegrond verklaard.

Planning

Tegen deze uitspraak is een hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Op dit moment is niet bekend of er van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. De bouwactiviteiten zullen pas worden opgestart als de vergunning onherroepelijk is verklaard. De komende tijd zal er een turbineleverancier worden gekozen en zal de financiering van het te vernieuwen windpark afgerond worden (financial close). De verwachting is dan ook dat de bouw van Windpark Piet de Wit II op zijn vroegst eind 2020 begint.

Windpark Piet de Wit II

Na de vervanging van Windpark Piet de Wit  staan er zeven in plaats van 12 turbines in het gebied met een tiphoogte van maximaal 150 meter. De verwachting is dat er hiermee de huidige jaarproductie van 40 miljoen kWh minimaal kan worden verdubbeld. Windpark Piet de Wit is eigendom van Coöperatie Deltawind en Promill B.V.terug naar overzicht
up