image

Van initiatief tonen. Van duidelijke doelen stellen en van daadkracht. Deltawind staat voor het produceren van duurzaam opgewekte energie, in eigendom van de lokale bevolking, én het bevorderen van efficiënt energiegebruik.

COÖPERATIE DELTAWIND

image

Een coöperatie ontstaat daar waar een goed idee niet in je eentje te realiseren is. Door samenwerking wordt een plan of project haalbaar en hebben de leden van de coöperatie er voordeel bij. Zo is in 1989 Coöperatie Deltawind ontstaan en is zij inmiddels één van de grootste lokale energiecoöperaties van Nederland.

Coöperatieve principes

  1. Open en vrijwillig lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie van de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Betrokkenheid bij de gemeenschap

Bekijk vooral ook deze animatievideo van de NCR over de coöperatie.

VISIE, MISSIE

Coöperatie Deltawind levert een substantiële bijdrage aan de door de overheid gestelde doelstellingen op het gebied van opwekking van duurzame energie en verantwoord energieverbruik. Zij benut hiertoe zoveel mogelijk de fysieke omgeving van Goeree-Overflakkee. Deltawind zorgt voor een consistent duurzaam beleid in een omgeving van wisselende politieke prioriteiten. Het afnemende rentmeesterschap, de voortgaande klimaatverandering, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de groei van de wereldbevolking blijven onveranderd aanleiding voor Deltawind om zich in te spannen voor een mentaliteitsverandering rond energiegebruik.

Lees verder

ALGEMENE LEDEN-VERGADERING

image

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ALV heeft een aantal formele bevoegdheden, die statutair zijn vastgelegd. In de ALV van mei/juni van ieder jaar stelt de ALV onder meer het jaarverslag en de jaarrekening vast. Daarnaast organiseert de coöperatie doorgaans een vergadering in november/december, waarin de ALV besluit over de begroting en het jaarplan met het beleid voor het volgende jaar. Wanneer zich specifieke ontwikkelingen voordoen, die om overleg vragen, wordt een extra ledenvergadering georganiseerd.

Lees verder

WORDT OOK LID VAN DELTAWIND

En draag bij aan een duurzame toekomst. Meer info vind je hier.

up