image

Op Goeree-Overflakkee vindt onderzoek plaats of waterstof een rol kan spelen in de energietransitie naar aardgasvrij. Belangrijk onderdeel hierin is de productie van waterstof. Hiervoor hebben Eneco, Coöperatie Deltawind en HYGRO Energy onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij gaan als “Samenwerkende Producenten” aan de slag om waterstofmolens met pijpleiding grootschalig toe te passen.

image

Waterstofturbine 

Een windturbine kan meer energie leveren, wanneer we deze direct omzetten in waterstof, in plaats van elektriciteit. Door een elektrolyser toe te voegen aan de windturbine is deze omzetting mogelijk. Eneco, Coöperatie Deltawind en HYGRO Energy gaan nu als “Samenwerkende Producten” kijken of de waterstofmolens grootschalig in een windpark met pijpleiding kunnen worden toegepast als duurzame energiebron voor Stad aan ’t Haringvliet. Want als de bewoners besluiten om te schakelen naar waterstof, dan is betrouwbaarheid en een hoge leveringszekerheid van groot belang.  

 

Stad aan ’t Haringvliet 

Twee jaar geleden startte het initiatief om waterstof als energiebron voor woningen te gaan gebruiken in Stad aan ’t Haringvliet.  De dorpsraad en actieve bewoners zagen kansen om aardgasvrij te worden door middel van waterstof. De ontwikkeling heeft veel voeten in de aarde want wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden zijn nog niet op waterstof ingericht. Maar als het lukt daarin verandering te brengen kan het hele dorp in één keer aardgasvrij worden.  

 

De gehele keten 

Om over te stappen op waterstof moet uiteindelijk de hele keten geschikt worden gemaakt.  In woningen betekent dat controle van de leidingen, een nieuwe cv-ketel en elektrisch gaan koken. Op straat moeten eveneens leidingen worden gecontroleerd en aangepast. En er moet dus een betrouwbare productie van waterstof worden gerealiseerd, waarvoor de Samenwerkende Producenten nu een onderzoek starten.  

De komende jaren wordt het idee verder uitgewerkt met de bewoners en alle andere partners, zoals Stedin, Gasunie, de gemeente, de provincie en lokale ondernemers. Het streven is om uiterlijk in 2025 de waterstof te kunnen gaan leveren. En wanneer de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet daarvoor kiezen, zijn zij de eerste klanten.terug naar overzicht
up