image

De Plaet B.V. heeft deze week de aanvraag voor de SDE+-subsidie ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de komende periode zal duidelijk worden of deze subsidie wordt toegekend.

image

Hiermee wordt de basis gelegd voor de financiering van de opschaling van dit windpark. Opmerkelijk is wel dat de huidige marktprijs voor elektriciteit voor het jaar 2019 met 6,3 cent per kWh hoger ligt dan de aangevraagde subsidiehoogte, want deze is voor de gemeente Goeree-Overflakkee maximaal 5,9 cent per kWh. Indien de elektriciteitsprijs de komende jaren op dit niveau blijft betekent dit dat het windpark effectief geen subsidiegeld ontvangt ondanks het feit dat er wel een subsidietoekenning ligt. Indien de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd betekent dit dat de aanvrager kan rekenen op  de toegekende vergoeding, voor Goeree-Overflakkee dus de eerder genoemde 5,9 cent per kWh.

Hoe nu verder?

Nu de aanvraag voor de subsidie (SDE) is gedaan werken de projectontwikkelaars verder aan de andere belangrijke stappen in dit project. Zo komt de turbinekeus en het regelen van de netaansluiting aan de orde in de komende periode. Tot slot kan er een begin worden gemaakt met het regelen van de financiering en het sluiten van een stroomcontract.

Windpark Piet de Wit II

Na de vervanging van Windpark Piet de Wit II staan er 7 in plaats van 12 turbines in het gebied. De verwachting is dat er hiermee de huidige jaarproductie van 40 miljoen kWh minimaal kan worden verdubbeld. Windpark Piet de Wit is eigendom van Coöperatie Deltawind en Promill B.V.terug naar overzicht
up