image

De Zuiderlandsezeedijk net buiten Oude-Tonge wordt vanaf woensdag 1 april 2020 tot eind dit jaar afgesloten voor al het verkeer. Dit heeft te maken met de werkzaamheden die in deze periode plaatsvinden voor de bouw van Windpark Suyderlandt.

image

Om vermenging van bouwverkeer met fietsers en overig verkeer te vermijden is, in samenspraak met het Waterschap Zuid-Hollandse Delta, besloten de Zuiderlandsezeedijk ter plaatse van de projectlocatie helemaal af te sluiten voor alle verkeer. Verkeer komend vanuit Oude-Tonge kan omgeleid worden via de Helledijk en de Oudelandsedijk. Verkeer vanuit Zeeland wordt vice versa omgeleid. Dit is duidelijk aangegeven op de geplaatste borden. De aanliggende woningen en de rioolwaterzuivering blijven bereikbaar.

GMB start begin april met de civiele werkzaamheden voor de bouw van Windpark Suyderlandt. Begonnen wordt met de aanleg van de inritten, toegangswegen en kraanopstelplaatsen. De verwachting is dat eind mei zal worden gestart met het bouwen van de funderingen. In november worden drie windturbines door Nordex gebouwd waarna begin 2021 het windpark naar verwachting in productie wordt genomen.

Windpark Suyderlandt bestaat uit drie windturbines met een totaal vermogen van 10,8 MW die langs de Zuiderlandsezeedijk nabij Oude-Tonge worden geplaatst. Windpark Suyderlandt wordt door Coöperatie Deltawind samen met Peijnenburg BV ontwikkeld.

 terug naar overzicht
up