image

1.    Kosten

 • Wat gaat het kosten?

Met een lokaal energiecontract betaal je een vaste lokale prijs per kWh. Op 1 maart 2024 is de lokale prijs voor elektriciteit is € € 0,226247 per kWh (enkeltarief) en de prijs van aardgas is € 1,145783 per m3. De meest actuele tarieven vind je op https://samenom.nl/tarieven/ .

 • Is het goedkoper dan andere aanbieders?

Het stroomtarief is lager dan veel andere aanbieders en het aardgas is tarief is verhoudt zich goed in de markt.

 •  Is het goedkoper dan een dynamisch contract?

Dit is per huishouden verschillend. Voor huishoudens zonder zonnepanelen, elektrische auto of batterij kan het lokale energiecontract goedkoper zijn. Algemeen gezien is een dynamisch contract voordeliger voor huishoudens die grote energieverbruikers (elektrische auto, warmtepomp, batterij) hebben die gemakkelijk kunt aansturen op de stroomprijzen.

 •   Hoe werkt het precies met vaste en flexibele prijzen?

Met een lokaal energiecontract betaal je een vaste lokale prijs per kWh. De prijs staat een jaar vast. De prijs is niet flexibel.

2.    Contractdetails

 •  Hoe zit het met de looptijd van het contract?

De looptijd van het energiecontract is 1 jaar. Tijdens die periode ontvang je stroom tegen een lokale vaste prijs.

 • Zijn er verschillende contractopties en wat zijn de kosten?

Het lokale energiecontract van Deltawind kent op het moment één contracttype: een éénjarig contract. Met een lokaal energiecontract betaal je een vaste lokale prijs per kWh.

 •  Kunnen huishoudens buiten het eiland ook de stroom afnemen?

Huishoudens buiten het eiland kunnen niet deelnemen aan een lokaal energiecontract bij Deltawind. Ook voor leden van Deltawind die niet op het eiland wonen is dit niet mogelijk. Dit sluit niet aan bij het idee van lokale stroom gebruiken.

3.    Voorwaarden en leveringszekerheid

 •  Is er 100% leveringszekerheid?

Met een lokaal energiecontract heb je altijd groene stroom. Met het lokale energiecontract ontvang je stroom van windpark Battenoert. Op winderige dagen draait je huishouden dus volledig op lokale stroom. Op momenten of dagen dat het niet waait ontvang je stroom van de markt. Je hebt altijd toegang tot betrouwbare energie, ongeacht de weersomstandigheden.

 • Hoe gaat de levering in tijden van geen wind? Wat als het niet waait?

Op momenten of dagen dat het niet waait ontvang je zonnestroom van andere eilandbewoners of stroom van de markt. Je hebt altijd toegang tot betrouwbare energie, ongeacht de weersomstandigheden.

5.    Duurzaamheid en groene energie

 • Is er voldoende groene stroom beschikbaar?

Er is voldoende groene stroom beschikbaar. Windpark Battenoert produceert stroom voor 10.000 huishoudens en op de Nederlandse markt is er nog veel meer groene stroom beschikbaar.

 • Hoe wordt de andere groene energie opgewekt? Waar komt deze vandaan en hoe duurzaam is dat echt?

De groene stroom van om|nieuwe energie komt van Nederlandse coöperatieve wind- en zonneparken. Ondanks dat er niet letterlijk groene stroom uit je stopcontact komt, zorg jij er wel voor dat er meer groene stroom op het energienet komt. Door een lokaal energiecontract af te sluiten, zorg je ervoor dat er meer groene energie op het energienet komt. Dit heeft als gevolg dat de kolencentrales minder grijze energie hoeven op te wekken. En dat betekent ook minder CO2 uitstoot.

 • Wat is de herkomst van gas? Waar komt deze vandaan en hoe duurzaam is dat echt?

CO2-gecompenseerd gas is aardgas dat gecompenseerd wordt met het planten van bomen of een duurzaam energieproject. Om|nieuwe energie draagt bij aan een hernieuwbare waterkracht centrale in Noord-India en ontvangt hiervoor CO2 certificaten. De waterkrachtcentrale zorgt ervoor dat er geen kolencentrale gebruikt hoeft te worden waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. CO2-gecompenseerd gas wordt daarom ook wel klimaatgecompenseerd gas genoemd. Of CO2-neutraal gas.

6.    Zelfopwekking zonne-energie en teruglevering

 •   Zijn er extra kosten of voordelen voor mensen met zonnepanelen?

Deelnemers mét zonnepanelen gaan een vaste terugleveringskosten betalen. Lever je per jaar tot 1.000 kWh aan ons terug, dan hoef je niks extra te betalen. Vanaf 1.000 kWh betaal je per jaar €96,80 inclusief btw aan vaste terugleveringskosten. Dat is €0,265205 inclusief btw per dag. Voor iedere 500 kWh die je extra teruglevert, betaal je per jaar €36,30 inclusief btw extra. Dat is €0,099452 inclusief btw per dag.

 • Hoe zit het met salderen en de terugleveringsvergoeding?

In het lokaal energiecontract kan je gewoon salderen. Wanneer je zelf elektriciteit opwekt wordt bij een kleinverbruikaansluiting de salderingsregeling toegepast. Dat houdt in dat de elektriciteit die je opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van de elektriciteit die je verbruikt en afneemt van het net.

 • Is er een vergoeding voor teruggeleverde energie?

Het tarief op 1 maart 2024 was € 0,110365. Het meest actuele teruglevertarief vind je op https://samenom.nl/tarieven/ .

 • Wat zijn de voorwaarden bij teruglevering van stroom?

Wanneer je zelf elektriciteit opwekt wordt bij een kleinverbruikaansluiting de salderingsregeling toegepast. Dat houdt in dat de elektriciteit die je opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van de elektriciteit die je verbruikt en afneemt van het net. Alles wat je meer teruglevert dan je afneemt, is netto teruglevering en daarvoor krijg je het netto teruglevering tarief.

 •  Wat zijn de opties als het salderen wordt afgeschaft?

Als het salderen wordt afgeschaft wordt het nog interessanter om zelf opgewekte energie te delen binnen de energiegemeenschap. Bijvoorbeeld met huishoudens zonder zonnepanelen of maar een paar. Waarschijnlijk hebben huishoudens met heel veel zonnepanelen en nettoterugleveranciers meer toegevoegde waarde in een energiegemeenschap.

7.    Toekomstvisie en innovatie

 •  Wordt er door Deltawind gekeken naar andere energiebronnen dan wind?

Naast het Windpark Battenoert kunnen de zonnepanelen binnen de energiegemeensschap gezien worden als een andere lokale energiebron.

 • Wordt er door Deltawind gekeken naar grootschalige opslag met bijvoorbeeld lokale batterijen?

In de aankomende anderhalf jaar verkennen we de waarde van een collectieve batterij voor de energiegemeenschap.

 • Wordt waterstof in overweging genomen?

In het lokale energiecontract is waterstof niet meegenomen. In het bredere local4local onderzoeksprogramma wordt hier wel naar gekeken. Ook zijn er plannen voor lokale waterstof opwekking zoals bij de herontwikkeling van Windpark Van Pallandt.

 

 

 

 

 

up