image

Als initiatief van de bijna 5000 leden van Zeeuwind en Deltawind is Windpark Krammer van en voor de regio. Leden van Zeeuwind en Deltawind, de regio en anderen geïnteresseerden kregen de mogelijkheid om door middel van een obligatielening te investeren in de realisatie en exploitatie van Krammer. Inschrijven hiervoor was mogelijk tot en met 14 mei.

image

TOEWIJZING

Deze week vindt de toewijzing van de obligaties plaats. Leden en omwonenden hebben hierbij – zoals ook in het prospectus vermeld – voorrang. De toewijzing zelf wordt gedaan via de baksteenmethode. Meer over de exacte toewijzingsprocedure
is hier te vinden. Naar verwachting ontvangen inschrijvers vrijdag 18 mei bericht over of en hoeveel obligaties aan hen zijn toegewezen.

INFORMATIE

Meer informatie over risico’s, rendement en andere zaken valt te lezen in het prospectus, getoetst door de Autoriteit Financiële Markten, dat beschikbaar is via Duurzaam Investeren. Via de veelgestelde vragen vindt u direct antwoord op een
aantal vragen.

Bron: Windpark Krammerterug naar overzicht

BESPAAR TIP

Zet de thermostaat overdag één graad lager dat bespaart 7% op uw stookkosten.

up