image

Deze week is de eerste van twee zittingen die de Raad van State heeft ingepland over onder meer Windpark Blaakweg en Suyderlandt. Wat ligt er precies op tafel?

Waar gaat de zitting van komende donderdag over?

De bezwaren van o.a. de Stichting Mallemolens worden door de Raad van State in twee zittingen behandeld. De zitting van komende donderdag gaat uitsluitend over 1 punt: het zogenaamde arrest van D’ Oultremont van het Europees hof van Justitie. Dit arrest is nog bij twee andere windparken (N33 en Binnenmaas) als bezwaar naar voren gebracht. Omdat het windpark bij de N33 een Rijkscoordinatieregeling is, zijn er ook enkele ministeries betrokken bij deze zitting. De Raad van State wil alle drie de beroepen in 1 keer behandelen.

Waar gaat dit arrest van D’ Oultremont in het kort over?

De vraag die donderdag voorligt is of de milieuregelgeving (het zgn. activiteitenbesluit), wat gebruikt wordt om onder andere geluidsnormen toe te passen, in het verleden op de juiste wijze tot stand is gekomen. Op de zitting van 15 november wordt dus een principiële vraag behandeld met vergaande consequenties als de bezwaarmakers in het gelijk worden gesteld. De grondslag voor het verlenen van veel milieuvergunningen door alle overheden valt dan weg met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld ook de vergunningen van wegen.

Wanneer behandelt de Raad van State de overige bezwaren?

Op 3 december worden vervolgens alle andere bezwaren behandeld.terug naar overzicht
up