image

Opslag projecten

Batterijen

Windpark Piet de Wit is in 2022 opgeschaald en volledig in productie genomen. Toch zijn we bij dit windpark alweer druk bezig om een nieuwe ontwikkeling namelijk een energieopslagsysteem (EOS). Cruciaal voor het slagen van de energietransitie is onder meer energieopslag. Bij Windpark Piet de Wit wil Deltawind samen met partner Promill BV een EOS toevoegen op basis van batterijen met een vermogen van 15 of 20 MWh aan opslagcapaciteit. De meest bekende inzet voor dit systeem is het laden van de batterijen op de momenten dat er bijvoorbeeld heel veel duurzaam aanbod is met bijbehorende lage prijzen en het weer ontladen bij minder aanbod en hogere prijzen. Minder bekend maar op dit moment belangrijker is het actief ondersteunen van netbeheerders in hun taak om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden zoals het handhaven van de frequentie op precies 50 Hertz.  Zo dragen we op kleine schaal bij aan een betere balans op het elektriciteitsnet. Naar verwachting kunnen we de batterij in 2024 in gebruik gaan nemen


Waterstof

Sinds 2017 zijn we betrokken bij het onderzoek naar vervanging van aardgas door waterstof in Stad aan ’t Haringvliet. Doel van het project is Stad aardgasvrij te maken. Wij hebben op twee manieren iets bij te dragen, namelijk met het produceren van waterstof en met het helpen van bewoners bij het verduurzamen. We willen samen met Eneco en Hygro meer energie halen uit een windlocatie door waterstof in de windturbine te produceren, een werkwijze die door Hygro inmiddels wordt toegepast in Noord-Holland. Om dit te kunnen realiseren hebben we met elkaar de Samenwerkende Producenten opgericht. We helpen bewoners met woningverduurzaming en energiebesparing via het Energieloket Goeree-Overflakkee.

Daarnaast zijn we door het projectteam gevraagd om het schouwproces in de woningen van Stad te registeren en coördineren. In juni 2023 zullen de bewoners van Stad gaan stemmen of ze bereid zijn niet langer een aardgasaansluiting te hebben. Meer over het project is te vinden op www.Stadaardgasvrij.nl.

Systeemintegratie & opslag thuis

Samen met 7 andere coöperaties verkennen we de optie voor een lokaal energiecontract. Dat betekent dat leden van Deltawind met zo’n contract een ander, stabieler, energietarief hebben wanneer het waait op het eiland. Het doel is om energie te gebruiken waar het wordt opgewerkt en wanneer het wordt opgewekt. Ook kijken we naar het gebruik van opslag (batterijen) of conversie (waterstof) om de energie op het eiland te houden te gebruiken door eilandbewoners. In 2024 starten we met een pilot om op deze basis de energie van windpark Battenoert aan te bieden.

Dit project, dat de naam heeft Local4local, wordt uitgevoerd met de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Waar we uiteindelijk naar toe willen is dat er zo veel mogelijk energie die lokaal wordt geproduceerd ook lokaal ‘verwerkt’ kan worden. Door het lokaal te leveren en gebruiken, maar ook door opslag en omzetting naar energiedragers als waterstof. Zodat de verschillende onderdelen van ons energiesysteem optimaal geïntegreerd worden.

Waar hebben we jou voor nodig?

Opslag thuis is ook een optie. Misschien heb jij thuis ervaring die je met de leden wilt delen? Meld je dan via [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder

Energiehuis

Hier houden we je op de hoogte van de voortgang van de bouw.

Coöperatie Deltawind bouwt aan de Energiebaan bij de entree van Oude-Tonge het Energiehuis. Een duurzaam, installatiearm en grotendeels circulair kantoor op het BedrijvenPark Oostflakkee. Het nieuwe kantoor is goed zichtbaar en vooral toegankelijk. Met het kantoor verwachten Deltawind en haar leden op alle fronten meerwaarde te creëren voor de coöperatie en de omgeving.

 

BESPAAR TIP

Vervang uw standaard douchekop door een waterbesparende douchekop, dat scheelt u 20% op warm water én energiekosten.

up