image

De voorwaarden voor een lidmaatschap van de Coöperatie Deltawind zijn opgenomen in de Statuten. De Statuten zijn op 12 maart 2018 gewijzigd.

Een van de voorwaarden betrof de lening aan de coöperatie. In het verleden hadden leden de verplichting een lening aan de coöperatie te verstrekken. Deze verplichting is per 1 april 2018 vervallen. Met ingang van 1 april is het dus niet langer mogelijk om op ieder moment geld te lenen aan de coöperatie.

NOG LOPENDE LENINGEN

Voor de nog lopende leningen blijven de oude afspraken in stand. Wel zal in de komende jaren de lening worden omgezet naar obligaties. Hierover ontvangt u de komende maanden bericht.

DE RENTE

Het rentepercentage dat wordt uitbetaald over de bestaande ledenleningen en ook over de toekomstige obligaties wordt mede bepaald wordt door de hoeveelheid wind die er gewaaid heeft in dat jaar. De rente wordt vermenigvuldigd met dit windex getal. In de praktijk zal het rentepercentage daardoor tussen 5% en 7% liggen. De uitbetaling vindt plaats in maart van het jaar volgend op het jaar waarover rente wordt uitgekeerd. De rente op uw lening wordt uitbetaald, niet bijgeschreven.

BELASTING

De lening aan Deltawind valt niet onder de door het ministerie aangewezen groenfondsen. Uw leenbedrag is vermogen. Bij uw belastingaangifte moet u daarom de waarde van uw lening per 31 december optellen bij uw vermogen en invullen onder Box 3 bij het onderdeel ‘overige vorderingen’. Als uw vermogen hoger is dan de zogenaamde heffingsvrije norm betaalt u vermogensbelasting (1,2%) over dat gedeelte. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over Box 3,zoals bijvoorbeeld de hoogte van de heffingsvrije norm.

OMZETTEN LENING NAAR OBLIGATIES

Bestaande leningen worden omgezet naar Obligaties Deltawind. Alle leden ohebben hierover bericht ontvangen. Terugbetalen vindt plaats in januari 2019.

UW GEGEVENS

Het is belangrijk dat wij altijd op de hoogte zijn van uw gegevens. Zo moeten wij natuurlijk uw bankrekening of spaarrekening weten om de rente op de geldlening te kunnen bijschrijven. Via MIJNDELTAWIND kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen. Het wijzigen van het bankrekening kan alleen door Deltawind gebeuren, neem daarvoor contact op via telefoon op mail.

WORDT OOK LID VAN DELTAWIND

En draag bij aan een duurzame toekomst.

Lid worden
up