image

De voorwaarden voor een lidmaatschap van de Coöperatie Deltawind zijn opgenomen in de Statuten. De Statuten zijn op 12 maart 2018 gewijzigd. Dit had gevolgen voor het lidmaatschap.

Een van de voorwaarden betrof de lening aan de coöperatie. In het verleden hadden leden de verplichting een lening aan de coöperatie te verstrekken. Deze verplichting is per 1 april 2018 vervallen. Met ingang van 1 april is het dus niet langer mogelijk om geld te lenen aan de coöperatie.

OMZETTING IN OBLIGATIES

Alle ledenleningen zijn met ingang van januari 2019 omgezet naar obligaties. De voorwaarden van deze obligaties kun je hier inzien.

DE RENTE

De rente die leden ieder jaar ontvangen op Obligaties Deltawind wordt door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Windex (hoe hard waait gemiddeld in een jaar). De rente is daardoor gemiddeld 6%. Gemiddeld, omdat het werkelijke rentepercentage mede bepaald wordt door de hoeveelheid wind die er gewaaid heeft in dat jaar. De rente wordt vermenigvuldigd met dit windex getal. In de praktijk zal het rentepercentage daardoor tussen 5% en 7% liggen. De uitbetaling vindt doorgaans plaats in maart van het jaar volgend op het jaar waarover rente wordt uitgekeerd.

BELASTING

De lening aan Deltawind valt niet onder de door het ministerie aangewezen groenfondsen. Uw leenbedrag is vermogen. Bij uw belastingaangifte moet u daarom de waarde van uw lening per 31 december optellen bij uw vermogen en invullen onder Box 3 bij het onderdeel ‘overige vorderingen’. Als uw vermogen hoger is dan de zogenaamde heffingsvrije norm betaalt u vermogensbelasting (1,2%) over dat gedeelte. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over Box 3,zoals bijvoorbeeld de hoogte van de heffingsvrije norm.

TERUG BETALEN OBLIGATIES

Als u uw obligaties weer wilt opnemen, moet u contact opnemen met Deltawind. In de meeste gevallen is onmiddellijke terugbetaling geen probleem. Maar we wijzen u er op dat uw geld vastzit in langjarige projecten. We behouden ons dan ook het recht voor om uw obligaties in vijf jaarlijkse termijnen terug te betalen, als dit noodzakelijk is. Meer hierover vindt u in Obligatievoorwaarden Coöperatie Deltawind. Obligaties Deltawind koopt u dan ook met geld dat u niet op korte termijn nodig heeft.

UW GEGEVENS

Het is belangrijk dat wij altijd op de hoogte zijn van uw gegevens. Zo moeten wij natuurlijk uw bankrekening  weten om de rente op uw obligaties te kunnen bijschrijven. Via MIJNDELTAWIND kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen. Wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven via een e-mail naar [email protected].

De laatste wijziging is geweest  januari 2021. Dit had geen invloed op bovenstaande. 

Statuten Coöperatie Deltawind

WORDT OOK LID VAN DELTAWIND

En draag bij aan een duurzame toekomst.

Lid worden
up