image

Mountainview Research heeft voor Deltawind een marktonderzoek uitgevoerd naar hoe leden en eilandbewoners kijken naar een lokaal energiecontract. Ruim 750 eilandbewoners hebben hieraan deelgenomen.

Ruim 4 van de 5 deelnemers vinden het aantrekkelijk om direct stroom af te nemen van Windpark Battenoert op het eiland. De combinatie van lokale stroom voor een lokale prijs spreekt aan, waarbij een vaste tarief en een jaarcontract juist geruststellende factoren zijn voor veel huishoudens.

Prijs blijkt een cruciale factor te zijn bij de keuze voor een energieleverancier. Een aanzienlijk deel van de bewoners (32%) overweegt over te stappen bij gelijke kosten, terwijl anderen pas geïnteresseerd zijn als ze er financieel voordeel bij hebben.

Ook geven bewoners (62%) aan hun gedrag te willen aanpassen op het aanbod van windenergie. Het is duurzamer en voordeliger om de stroom zoveel mogelijk direct van de windmolens af te nemen. Als het lukt om samen het stroomverbruik goed af te stemmen op het aanbod van windenergie kunnen deelnemers een korting ontvangen of een lagere stroomprijs.

Het succes van het voorstel wordt ondersteund door de bekendheid en waardering van Deltawind op het eiland. Hoewel er nog vragen zijn over details zoals contracttypen en prijsopbouw, tonen bewoners over het algemeen interesse in de mogelijkheden die dit lokale energiecontract biedt.

* Onderzoeksrapport Marktstudie

* Onderzoeksrapport Interviews 

* Onderzoeksrapport Enquête 

* Veel gestelde vragen lokaal energiecontract

Het marktonderzoek is onderdeel van het Local4Local programma (www.local4local.nu) en wordt uitgevoerd met subsidie van de Topsector Energie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

up