image

Voor de opschaling van Windpark Piet de Wit ontvingen we deze week het bericht dat de SDE+-, subsidie voor duurzame energie,  is toegekend. Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere financiering van Windpark Piet de Wit II.

image

De SDE+ subsidie is een garantie dat er voor de stroom een basisbedrag verkregen wordt. Het bedrag dat bij Piet de Wit II gegarandeerd wordt is in dit geval 5,9 cent per kWh. De huidige marktprijs voor elektriciteit voor het jaar 2020 is 5,0 cent per kWh, en komt in de buurt van het garantiebedrag. Wanneer de elektriciteitsprijs de komende jaren op dit niveau blijft betekent dit dat het windpark effectief weinig subsidiegeld ontvangt omdat ze dat niet nodig heeft.

Planning

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met het wijzigen van het bestemmingsplan en het verstrekken van de omgevingsvergunning. Tegen de verleende vergunningen zijn juridische procedures gestart. De eerste rechtszitting zal in april gaan plaatsvinden. Zolang de vergunningen juridisch worden aangevochten vinden er geen bouwactiviteiten plaats. In de komende periode zijn er nog andere stappen die moeten worden doorlopen om de opschaling te realiseren. Zo moet er een turbine worden gekozen en zal de financiering van het vernieuwde windpark afgerond worden (financial close). De verwachting is dan ook dat de bouw van Windpark Piet de Wit II in op zijn vroegst eind 2020 begint.

Windpark Piet de Wit II

Na de vervanging van Windpark Piet de Wit  staan er zeven in plaats van 12 turbines in het gebied met een tiphoogte van maximaal 150 meter. De verwachting is dat er hiermee de huidige jaarproductie van 40 miljoen kWh minimaal kan worden verdubbeld. Windpark Piet de Wit is eigendom van Coöperatie Deltawind en Promill B.V.terug naar overzicht
up